W.B. Uitgeverij
Schuitendiep 26a
9711 RC Groningen
050 3131810
wbu@home.nl

Alle boeken zijn te bestellen via de (internet-)boekhandel.

U kunt zich ook rechtstreeks tot de uitgever wenden: wbu@home.nl
Het boek wordt dan zo snel mogelijk opgestuurd (zonder verzendkosten)

 

 

Paradijs in de stad
Honderd jaar Vereniging Volkstuinen Tuinwijck

Volkstuinvereniging Tuinwijck in Groningen bestaat in 2013 honderd jaar. Daarmee is het een van de oudste volkstuinverenigingen van Nederland.
In de eerste helft van dit boek wordt vanuit de algemene geschiedenis van volkstuinen ingezoomd op Groningen en Tuinwijck.
In de tweede helft veel aandacht voor het huidige reilen en zeilen van de vereniging en voor haar leden.
De vele foto’s en de bij het boek behorende DVD met interviews geven een mooi en compleet beeld van een volkstuinvereniging in constante staat van ontwikkeling. Én van een volkstuincomplex waar altijd iets te genieten valt.

Het boek bevat een DVD en is rijkelijk geïllustreerd met historisch en modern materiaal.

Paperback 145 blz.
ISBN: 978-94-91585-01-2
NUR: 424, 693, 694, 695

Verkoopprijs € 29,95


     
 

Signalen

Yde van der Burgh / Henk de Weerd

Sinds 2008 corresponderen Yde van der Burgh en Henk de Weerd op hun weblog henkenyde.blogspot.com over de actualiteit, politiek en vakbeweging, kleine alledaagse gebeurtenissen, boeken en muziek. In voorgaande jaren werd deze correspondentie chronologisch gepresenteerd in een boek. Vanaf dit jaar zal dat thematisch gebeuren. Dat maakt voor de lezer de continuïteit binnen een thema een stuk inzichtelijker. De thema’s waren in 2011 o.a. werk, de crisis, kunst, de Conventie van Achlum, openbaar vervoer en de ontwikkelingen in de vakbeweging.

Maandag, 12.07 uur. Een man loopt over de gang in de richting van de kantine. Hij zegt, hardop, half in zichzelf en half tegen zijn collega’s in hun werkkamers: “Zo! De maandagochtend zit er weer op!”

Het boek is geïllustreerd

Paperback 125 pagina’s
ISBN: 978-94-91585-00-5
NUR: 770

Verkoopprijs: € 13,95

   

 

 

 

Het licht van de koplampen

Yde van der Burgh / Henk de Weerd

Voor het derde jaar op rij laten Henk de Weerd en Yde van der Burgh in vito hun licht schijnen over de actualiteit van het afgelopen jaar.
Oud nieuws, zult u zeggen. Ten onrechte. Veel te snel vergeten wij wat er nog maar kort geleden gebeurd is. De actualiteit slokt het bewustzijn op, zodat lessen uit het verleden steeds moeilijker te leren zijn. Herinnert u zich nog de Tweede Kamerverkiezingen van juni 2010 en de merkwaardige manier waarop Ruud Lubbers een VVD-CDA kabinet met gedoogsteun van de PVV uit de hoge hoed toverde? Leest u het verhaal hier nog eens terug en leest u vooral ook eens de vele onjuiste voorspellingen van de beide auteurs. Maar ook kleine dingen des levens komen aan bod: vakantieperikelen, het bezoek van een loodgieter, observaties in de tram en natuurlijk:
sport.
Voor de wereldverbeteraars en filosofisch ingestelde types gaat De Weerd verder met zijn Route langs de noord. Hij is nog niet verdwaald, maar daar is het ook wel mee gezegd. En dan zijn er natuurlijk nog boek- en concertbesprekingen. Vergeet u tenslotte de schier eindeloze discussie over het nut van re-integratie
niet.
Het licht van de koplampen is kortom hét 2010 Magazine dat iedereen gelezen zou moeten hebben.

Het boek is geïllustreerd

Paperback 120 pagina’s
ISBN: 978-90-809207-9-8
NUR: 770

Verkoopprijs: € 17,95

   

 

 

 

Gerard Heymans
Grondlegger van de Nederlandse psychologie

Kars Dekker

In dit boek (in mei 2011 in beperkte oplage verschenen als proefschrift onder de titel Gerard Heymans herlezen. Bewustzijn en methodologie) beschrijft Heymansdeskundige dr. Kars Dekker leven en werk van deze grondlegger van de Nederlandse psychologie.

Gerard Heymans werd in 1857 geboren in het Friese Ferwerd. Hij ging naar de HBS in Leeuwarden en studeerde vervolgens rechten en wijsbegeerte in Leiden.Na een periode als privaatdocent in Leiden werd hij in 1890 hoogleraar wijsbegeerte en psychologie in Groningen. Als uitgesproken voorstander van empirisch statistisch onderzoek richtte hij twee jaar later het eerste Nederlandse onderzoekslaboratorium voor psychologie op. Hier deed hij onderzoek naar het verband tussen gewaarwordingen en psychische processen.
In latere jaren richtte hij zich ook op de karakterkunde, de psychologie van de vrouw en parapsychologie. Daarbij maakte hij gebruik van enquêtes en biografisch onderzoek. Als rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen (1908-1909) hield hij zijn beroemde rede De toekomstige eeuw van de psychologie. Hij verwachtte dat de psychologie in de toekomst in staat zou zijn vele maatschappelijke problemen op te lossen.
Heymans publiceerde niet alleen veel over psychologie, maar ook over methodologie en filosofie (kennisleer en ethiek). Met zijn theorie van het psychisch monisme onderbouwde hij zijn psychologisch onderzoek met de stelling dat psychische processen de kern van het bestaan uit maken en dat de fysieke wereld om ons heen daarvan afgeleid is.
Heymans bleef hoogleraar tot aan zijn emeritaat in 1927. Hij overleed in 1930 op 72 jarige leeftijd.

Het boek is geïllustreerd

Paperback 371 pagina’s
ISBN: 978-90-809207-0-5
NUR: 770

Verkoopprijs: € 34,95

     
 

Langs de 22 steden van Zuid-Holland
Fietstochten vanaf het Valkenbosplein

Yde van der Burgh

Het Valkenbosplein in Den Haag. Een uitmuntende startplaats voor een fietstocht en op een steenworp afstand van het huis van Yde van der Burgh. Dankzij die combinatie van factoren vormt het Valkenbosplein het begin- en eindpunt van elf bijzondere fietstochten door Zuid-Holland. Daarbij bracht hij een bezoek aan alle 22 steden van deze oeroude provincie.

Yde van der Burgh (Den Haag, 1959) kocht zijn eerste singletje in 1968 (‘Do it again’, the Beach Boys), kocht zijn eerste echte fiets in 1974, reed daarop in 1977 naar de Ardennen en reisde later op andere fietsen naar andere streken, zoals de DDR, Polen, Zweden en Zuid-Holland.

Gelukkig ruimen de mensen nooit wat op. Al eeuwen walst men in Nederland het ene nieuwe grondgebruik over het andere heen, maar behoudens de plaatsen waar de vroegere veenbodem verdwijnt onder enkele meters zand blijven de resten van het voorgaande open en bloot liggen. Stel je je ogen scherp op het heden, dan zie je in een provincie als Zuid-Holland verkeersknooppunten, wolkenkrabbers, eengezinswoningen, olieraffinaderijen en kassen. Stel je scherp op de negentiende eeuw, dan zie je armoedige arbeiderswijken naast rijke villa’s, rijk versierde spoorstations, stoomgemalen en stalen bruggen. Wie nog iets verder kijkt, ziet de middeleeuwen in sloten, kronkelende dijken, kerken, stad- en waterschapshuizen en kasteelruïnes.

Het boek is geïllustreerd met foto's en bevat behalve de reisimpressies van de auteur ook een gedetailleerde reisbeschrijving van elk van de 11 fietstochten.

Een zelfinterview met de auteur vind je hier.

Foto omslag: Jeroen de Jong
Paperback 197 pagina's
ISBN: 978-90-809207-7-4
NUR: 501, 520, 901

Verkoopprijs: € 18,95

     
 

Vertel me

Jacqueline Reisel

In 1947 verhuist het jonge gezin Reisel van Amsterdam naar het zonnige eiland Curaçao. De oudste zoon, Paul, komt om bij een verkeersongeluk als hij 12 jaar is. Deze dramatische gebeurtenis heeft grote gevolgen voor het hele gezin.

Onlangs vertrouwde Jacqueline Reisel de herinneringen aan haar broer toe aan het papier.

Jacqueline Reisel (1949, Willemstad, Curaçao) woont in Groningen.

Hij is mijn grote broer, twaalf jaar oud, met zijn donkere ogen, zachte gezicht, zo lief, verantwoordelijk, rustig, soms ernstig ook. Ik zie hoe hij voor de spiegel Brillcreem in zijn haar doet en met de kam een perfecte golf maakt. Hij is tevreden over het resultaat.

Het boek is geïllustreerd.

Een door Marijke Brouwer gemaakt interview van Jacqueline met het Dagblad van het Noorden vind je hier.

Paperback 40 pagina’s
ISBN: 978-90-809207-8-1
NUR: 402

Verkoopprijs: € 7,45

     
 

Wij hebben het toch gezegd
Yde van der Burgh / Henk de Weerd

Henk de Weerd en Yde van der Burgh hebben in 2009 op http://henkenyde.blogspot.com gecorrespondeerd over cultuur en politiek

Yde van der Burgh is socioloog en werkt op een kantoor. Henk de Weerd werkt op twee kantoren en is filosoof.

Als je Israël niet ziet als een normaal land, maar als een psychisch wrak, dan moet de behandeling van Israël ook therapeutisch zijn in plaats van normaal politiek. Het betekent dat andere landen Israëls angsten moeten erkennen en een programma moeten ontwikkelen om die angsten weg te nemen. Afkeuring óf goedkeuring, haat óf liefde zijn niet wat Israël nodig heeft. Bevoogding, begrip en steun (inclusief het sturen van grondtroepen in een bufferzone om Gaza heen) hebben meer perspectief dan het domme voor of tegen van nu. Israël is niet, zoals vaak lijkt te worden gedacht, een in wezen normale westers-georiënteerde staat die soms iets te hard van stapel loopt.

Eigenlijk zouden we met zijn allen eens serieus moeten nadenken over de rol van arbeid in de samenleving. Waarom moet de kwaliteit van je leven afhangen van het soort werk dat je verricht? Waarom moeten mensen met een laag inkomen in een flatje wonen, en hebben mensen met veel geld recht op een villa? Zou het niet eerlijker zijn als mensen met een adhd-jongetje een huis met een tuin kregen, en mensen met een tuinman een flat?

Paperback 120 pagina's
Greentop 90 grs.
Gebrocheerd
NUR: 740
ISBN-13: 978-90-809207-6-7

Verkoopprijs: € 17,95

     
  Geen Paniek
Het jaar 2008
Yde van der Burgh / Henk de Weerd

Henk de Weerd en Yde van der Burgh hebben in 2008 op http://henkenyde.blogspot.com gecorrespondeerd over cultuur en politiek, moed, paranoia en vrijheid. Over Amerika, Rusland, Nederland, én de crisis. Nu zijn hun gedachtenspinsels, ideeën en belevenissen te lezen in een handzaam boek.

Hun aanbeveling aan de post-post-moderne mens: GEEN PANIEK, zelfs niet in het licht der crisis.

Henk de Weerd is filosoof en beleidsmedewerker bij een politieke partij. Yde van der Burgh is socioloog en werkt op een kantoor.

Paperback 134 pagina's
Greentop 90 grs.
Gebrocheerd
NUR: 740
ISBN-13: 978-90-809207-5-0


Verkoopprijs: € 17,95

     
 

 

Voetbaldames
Titia Top

Titia Top uit Groningen is psycholoog en voetbaldame. Ze schreef een proefschrift over vrouwen en creativiteit, Art and gender - Creative achievement in the visual arts, en was redacteur en co-auteur van Psychologie en Sekse.
Voetbaldames, ingegeven door jarenlang voetbalplezier, draagt ze op aan haar team. Een boek over vriendschap en over verandering. Een spannend, soms hilarisch verhaal met een serieuze ondertoon.

Ze voetballen iedere week in de sportzaal van een oud gymnasium. Werkende vrouwen die op woensdag de hoge hakken verruilen voor voetbalschoenen en colbertjes voor oude T-shirts. Ze noemen zichzelf voetbaldames, een geuzennaam. In de zaal scheppen ze een vrije ruimte waarin ze lekker kunnen ballen en het geluk en het leed van de week met elkaar bespreken.
Wanneer op een dag een van hen is verdwenen, verandert alles.

Paperback 100 pagina's
Greentop 90 grs.
Gebrocheerd
NUR: 301
ISBN-13: 978-90-809207-4-3

2e druk
Verkoopprijs € 12,50

Zie ook: http://www.youtube.com/watch?v=R8qPSKUpvG4

 

     
 

A Construction of Walter Benjamin's Passagen-Werk
Henk de Weerd

The sudden death of the German and Jewish philosopher Walter Benjamin (1892 - 1940) has prevented him from completing one of his most important texts: Das Passagen-Werk The book was published as a manuscript in 1983 (Suhrkamp, Frankfurt am Main), followed by an English translation in 2002: The Arcades Project (Cambridge, Belknap Press of Harvard University Press).
This book with its numerous insights into the relations between technology, art, psychology, architecture, social structures, epistomology, dreams, and history, is a hidden treasure of our time. In its present form, a collection of numbered fragments, it is very difficult to read. Understanding what Benjamin meant is almost impossible.

A construction of Walter Benjamin's Passagenwerk presents a construction of Das Passagen-Werk by giving lists in which the fragments are ordered in such a way that they can convey their meaning in the context of the complete text. You can read Benjamin's book by following the lists presented here.

The construction is preceded by an extensive introduction.

A-4, bound
87 pages
NUR: 73
ISBN: 90-809207-1-1
Price: € 13,50