Langs de 22 steden van Zuid-Holland
Fietstochten vanaf het Valkenbosplein

Zelfinterview Yde van der Burgh

Leuk boek? "Ja, dat denk ik wel," zegt Yde. "Er zit een rode draad in, en dat kun je alvast niet van ieder fietsboek zeggen. De tochten hadden als doel om alle steden van Zuid-Holland te bezoeken. Dat zijn er, ik lieg niet, tweeëntwintig. Exact twee keer zo veel als in een zekere andere provincie."
Ons eigen dorp meegerekend? "Ja. Je weet dat Den Haag stadsrechten heeft gekregen van koning Lodewijk Napoleon. Sommige mensen nemen dat niet serieus omdat er toen al eeuwen geen stadsrechten meer werden gegeven. Toch gebeurde dat in de negentiende eeuw wel vaker. Kijk maar naar Maassluis. De stad kreeg het recht om eigen belasting te heffen, zelfstandig bestuurders te benoemen of een jaarmarkt te houden. Misschien was dat toen al niet meer zo belangrijk als in de veertiende eeuw, maar Lodewijk Napoleon had er wel degelijk een serieuze bedoeling mee. Volgens mij (maar ik ben geen historicus) moet je de Haagse stadsrechten zien als compensatie voor het besluit van de koning om de regering te verplaatsen naar Amsterdam."
Dat lees ik toch zeker niet allemaal in het boek? "Jawel. Over elk van de steden heb ik een stuk geschreven. Een box. Over Den Haag, maar ook over Hellevoetsluis en zelfs over Delfshaven. In de hoofdtekst staat een soort van reisverslag, ook met heel veel leuke dingen over het landschap onderweg. Niet alleen hoe het vroeger was, maar ook hoe het nu is. Er wordt veel gebouwd in Zuid-Holland, en soms is dat mooi. Dat heb ik dan ook opgeschreven. Plus belevenissen onderweg."
Toch niet te veel over je hoofdpijntjes en je aanlopende achterwiel? "Dat heb ik er zo veel mogelijk buiten proberen te houden. Dat zou me zelf ook niet interesseren. Maar wel gesprekjes die ik had, hoe heerlijk het is om in de stromende regen te fietsen in mei, en hoezeer de polder Achterof lijkt op Oost-Groningen."
Plaatjes? "Onderweg heb ik met mijn oude toestel gefotografeerd, en later heb ik die foto's zelf afgedrukt. Dus ja: er staan plaatjes in."
Kun je de routes nafietsen? "Ja. Elke route is opgehangen aan twee steden. De kortste routes zijn ongeveer 50 kilometer, de langste is 193 kilometer. Als je die wilt fietsen, moet je naar Gorinchem en Leerdam. Prachtige tocht trouwens. Achter in het boek staat de routebeschrijving, met waar je linksaf moet en waar rechtsaf. Dus het kan goed. Ik heb er zelf erg veel plezier aan gehad."
Kopen, dus? "Ik denk van wel."

 

Terug naar homepage